Sri Suktam (ஸ்ரீ சுக்தம்)

How about liking?(உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாமே)

  

Album Artists (திரைப்பட கலைஞர்கள்)

Lyrics and Video (பாடல் வரிகள் மற்றும் வீடியோ)


Tracks
பாடல்
Singers
பாடியவர்கள்
Lyricst
எழுதியவர்
Lyrics
வரிகள்
Video
படம்
Sri Suktam


Your Comments (உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாமே)

Sri Suktam Aapa Aardhraa Abhoothim Adhityavarne Ananda, Aswa Aswadhabhi Bajehamadyam Bhavanthi Chandraam Chandramam Chandrasooryagni Chanraam Dambheera Dasi Dhana Dhanam Easwaree Gandhadwaaram Gowri Hiranyavarnaa Kaam Kalaka Karai Kardhamena Kshupthipaasa Lakshmeem Lakshmeer Lokaika Maanasa Maha Na Ni Nithyam Padmapriye, Padmasane Padme Pasoonaam Pradhur Prajaanaa Puthra Rishayasthe Rohanthu Saranye Sarva Sarvaa Shive, Siddha Somam Sri Sriman Sriya Sriyam Tasya Thaam Thanno Twaam Twam Upaithu Vainatheya Vande Varankusou Varshanth Vibhava Viswapriye Ya Yasyaam Yasyam