Narasimha Kavacham (நரசிம்ம கவசம்)

How about liking?(உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாமே)

  

Album Artists (திரைப்பட கலைஞர்கள்)

Lyrics and Video (பாடல் வரிகள் மற்றும் வீடியோ)


Tracks
பாடல்
Singers
பாடியவர்கள்
Lyricst
எழுதியவர்
Lyrics
வரிகள்
Video
படம்
Narasimha Kavacham


Your Comments (உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாமே)

Narasimha Kavacham Api Bhurje Bhuta Brahma Dipta Dva Guru Havanadin Iti Janma Kaka Kantham Kanthe Kavacam Kavacasya Klim Ksraum Laksmir Mahavisnor Narasimhaya Narayanaya Nrsimham Pathanad Puspanjalyastakam Raksa Rsis sarva Sarva Satam Sparddham Srastham Sri Tam Taradi Tatas tava Trailokya Trilokyam